Tinerii sindicaliști își propun să impulsioneze activitatea Comisiei de Tineret a CNSM în 2022

În cadrul ședinței Comisiei de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor (CNSM), din 1 februarie, prima din acest an, au fost abordate principalele obiective strategice ale Comisiei de Tineret pentru anul 2022, fiind trasate mai multe priorități în baza propunerilor venite din partea tinerilor sindicaliști, reprezentanți ai centrelor sindicale național-ramurale.

Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, a comunicat că, conducerea CNSM își pune mari speranțe în impulsionarea activității Comisiei de Tineret, care să implementeze proiecte noi, să înainteze diverse propuneri, să abordeze problemele cu care se confruntă tinerii în diverse ramuri ale economiei naționale. “Avem încă multe probleme ce țin de îmbunătățirea cadrului legislativ și normativ în domeniul tineretului, depășirea problemelor social-economice, asigurarea tinerilor cu locuri de muncă bine plătite, diminuarea migrației înalte în rîndul tinerilor. Aveți toată susținerea conducerii CNSM în activitățile pe care le veți desfășura.”, a accentuat Chiriac.

Gheorghe Buruiană, președinte al Comisiei de Tineret a CNSM, a reiterat importanța consolidării activității Comisiei de Tineret a CNSM, sporirii vizibilității activităților care vor fi desfășurate, dezvoltarea de noi parteneriate cu diverse organizații de tineret. În acest sens, Buruiană a subliniat rolul echipei Comisiei de Tineret a CNSM. În dialog cu tinerii sindicaliști, fiind abordate doleanțele și așteptările acestora pentru anul curent.

Continue Reading