Federația „SIBA” este preocupată de impactul reformelor prevăzute în legislația muncii

Modificările și completările la Codul Muncii, reforma sistemului de pensii, securitatea și sănătatea în muncă – au fost principalele subiecte abordate de participanții la seminarele de informare organizate de Federația Sindicatelor Lucrătorilor Instituțiilor Bancare și de Asigurări „SIBA”, în perioada 16-17 noiembrie, în incinta Institutului Muncii, la care au participat activiști sindicali de la întreprinderile din sectorul financiar-bancar.

20171117_101101În cadrul acestora, Victor Onici, președintele Federației „SIBA”, a vorbit despre activitatea organizațiilor sindicale primare în noile condiții social-economice. Potrivit liderului sindical, în ultima perioadă se vorbește mult despre modificările la Codul Muncii care, spre regret, afectează interesele membrilor de sindicat. “Ne dorim ca membrii de sindicat, în special reprezentanții organizațiilor sindicale primare, să cunoască mai bine în ce constau aceste modificări și să informeze salariații de la întreprinderi”, a precizat președintele Federației „SIBA”.

În context, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), a informat despre cele mai recente modificări și completări ale Codului Muncii și acțiunile întreprinse de CNSM în vederea protecției social-economice a salariaților. Vicepreședintele CNSM a menționat că modificările și completările aduse la Codul Muncii nu trebuie să afecteze drepturile și interesele salariaților și a comunicat despre provocările care stau în fața mișcării sindicale.

Totodată, participanții la activitățile de informare organizate de Federația „SIBA”, au discutat cu Elena Carchilan, șef al Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, aspecte ce se referă la securitatea și sănătatea în muncă și Legea cu privire la tichetele de masă.

Tags: