Guvernul retrage din Parlament un proiect de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003

Un proiect de hotărâre în acest sens a fost examinat și adoptat în cadrul ședinței Guvernului din 29 decembrie 2021.

Acesta prevede retragerea din Parlament a proiectului de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 407/2020, precum și abrogarea hotărârii vizate.

Proiectul de lege, înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova cu nr. 265 din 19 iunie 2020, prevedea diminuarea drepturilor și garanțiilor de muncă ale salariaților, prin acordarea dreptului angajatorului, în perioada situațiilor excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și de război sau declararea stării de urgență în sănătate publică, de a dispune unilateral detașarea și rechemarea din concediu a personalului din instituțiile medico-sanitare și/sau a altor categorii de salariați stabilite de autoritățile competente de gestionarea stării respective.

În context, reiterăm că Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a fost categoric împotriva modificărilor respective, prezentând un aviz negativ pe marginea proiectului de lege vizat.