Cum să creezi o organizație sindicală

Sindicatul este o organizaţie ce se constituie în scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor acesteia.

Baza sindicatelor este organizaţia sindicală primară, care se constituie din iniţiativa a cel puţin 3 persoane, considerate fondatori. Hotărîrea de întemeiere a organizaţiei sindicale primare se adoptă de adunarea constituantă.

Sindicatul se întemeiază benevol, pe bază de interese comune (profesie, ramură etc.) şi activează, de regulă, la întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de forma juridică de organizare şi de tipul de proprietate, de apartenenţa departamentală sau ramurală. Patronul nu este în drept să împiedice asocierea persoanelor fizice în sindicat.

Sindicatele se pot asocia în centre sindicale ramurale sau interramurale teritoriale (la nivel de raion, unitate teritorială autonomă, municipiu, oraş), precum şi în centre sindicale naţional-ramurale şi naţional-interramurale, sub formă de federaţii, confederaţii.

Centrele sindicale naţional-ramurale şi naţional-interramurale pot adera la federaţii, confederaţii internaţionale.

Modul de constituire a sindicatului, structura lui organizaţională şi funcţionarea se reglementează prin statutul sindicatului.

Detalii despre constituirea şi statutului organizaţiei sindicale în Legea sindicatelor.