Cum să devii membru de sindicat

Orice cetăţean al Republicii Moldova, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care se află legal pe teritoriul ei, sunt în drept să întemeieze şi să se înscrie în sindicate, în conformitate cu statutele acestora, fără autorizaţia prealabilă a autorităţilor publice.

Membru al unui sindicat poate fi persoana care are calitatea de salariat, care exercită legal o meserie sau are o profesie, cu excepţia celor, cărora le este interzis prin lege constituirea în sindicate.

Persoanele care nu sunt angajate sau care şi-au pierdut locul de muncă, precum şi cele care exercită legal o activitate de muncă în mod individual, se pot organiza în sindicat sau înscrie într-un sindicat în conformitate cu statutul acestuia, sau îşi pot păstra apartenenţa la sindicatul întreprinderii, instituţiei sau organizaţiei în care au lucrat.

Cetăţenii Republicii Moldova care se află în afara ţării sunt în drept să fie membri ai sindicatelor existente din Republica Moldova.

Pentru a se înscrie într-un sindicat solicitantul trebuie să completeze şi să semneze o cerere de aderare la acel sindicat.

Prin completarea cererii solicitantul îşi dă acordul şi asupra reţinerii, pe statul de plată, a cotizației de sindicat. Cuantumul cotizației de sindicat se achită de către membrul de sindicat în cuantumul stabilit de Statutul centrului sindical naţional-ramural.