Munca decentă pentru tineri, premisă a progresului economic, social

”Statul, sindicatele trebuie să depună eforturi pentru a crea condiții decente de muncă pentru tinerii din țara noastră”, a declarat Oleg Budza, președintele CNSM, în cadrul Forumului VI organizat de către Comisia de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, în sediul Institutului Muncii al CNSM, la care a participat Oleg Budza, președintele CNSM, Andrei Chistol, secretar de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM, Ala Lipciu, reprezentant al Organizației Internaționale a Muncii în Moldova, Leonid Cerescu, președinte al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, precum și aproape 70 de tineri sindicaliști din țară.

Tatiana Marian, președintele Comisiei de Tineret a CNSM, a pledat în intervenția sa pentru faptul ca munca decentă să devină reperul de bază care să conducă la creșterea economică. Tocmai din această perspectivă, a menționat dumneaei, prioritățile de activitate ale Comisiei de Tineret sunt orientate spre asigurarea dreptului la o muncă decentă, organizarea, cooperarea și ocuparea tinerilor în contextul mobilității și dezvoltării sustenabile. Tatiana Marian i-a informat pe cei prezenți la eveniment că obiectivele privind crearea condițiilor favorabile  pentru asigurarea unui trai decent pentru tinerii din RM se regăsesc în Strategia de tineret pentru anii 2017-2022 a CNSM.

În această ordine de idei, președintele Comisiei de Tineret a relatat că CNSM asigură protecție social-economică corespunzătoare tinerilor din țara noastră, contribuie la ajustarea cadrului juridic național la rigorile comunitare ce vizează protecția drepturilor și intereselor tinerilor, crearea condițiilor normale de lucru, oferirea oportunităților de dezvoltare sustenabilă pentru tineri și integrarea acestora în structurile sindicatelor.

În același timp, Tatiana Marian a ținut să menționeze în contextul dat cât de important este rolul nemijlocit al tinerilor în ce privește soluționarea problemelor cu care aceștia se confruntă. Ea a fost susținută în acest sens și de Oleg Budza, care i-a îndemnat pe tinerii din țară să fie ei înșiși mai activi din perspectiva apărării propriilor lor interese și drepturi, să facă parte din structurile administrației publice, din comitetele sindicale, să devină lideri sindicali.

Andrei Chistol, secretar de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM, a remarcat că organizarea evenimentelor de genul celui de astăzi, Forumul VI organizat de Comisia de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, este necesară, deoarece este nevoie de mai multe platforme de discuții pentru persoanele tinere din țara noastră, iar instituțiile de stat să aibă grijă de crearea condițiilor normale de lucru pentru tineri, ca aceștia să beneficieze de salarii decente, să fie parte la procesul de luare a deciziilor. Dumnealui a relatat că aceste priorități se conțin în Strategia națională de dezvoltare a tineretului a Guvernului RM.

Ala Lipciu, reprezentant al Organizației Internaționale a Muncii în Moldova (OIM), a spus că instituția internațională pe care o reprezintă se implică în procesul de soluționare a celor mai actuale probleme cu care se confruntă tinerii din Moldova prin intermediul programelor de țară. În ultima vreme, a precizat dumneaei, OIM a studiat, analizat provocările care afectează traiul tinerilor din Moldova, cauzele care îi determină să plece în străinătate, să identifice politicile care ar înlesni depășirea acestor obstacole. În acest sens, a fost executat un studiu privind tranziția de la școală la primul loc de muncă, în care au fost abordate anumite aspecte privind prezența tinerilor pe piața muncii a țării.

Leonid Cerescu, președinte al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, i-a informat pe tinerii sindicaliști că patronatele participă la dialogul social, prin intermediul căruia au posibilitatea să negocieze și să apere interesele, drepturile agenților economici, pentru a le crea acestora condiții mai favorabile de activitate. Totodată, a declarat dumnealui, patronatele au grijă ca angajatorii să respecte și anumite angajamente de ordin social, precum sănătatea și securitatea muncii lucrătorilor, să plătească contribuțiile sociale și bugetare. Leonid Cerescu a spus că patronatele susțin multe inițiative ale sindicatelor, precum instruirea salariaților. În această ordine de idei, el a dat asigurări că patronatele pledează pentru implementarea sistemului dual de pregătire a lucrătorilor.

Cei aproape 70 de tineri sindicaliști au participat la un panel de discuții cu tema  „Munca decentă pentru tineri. Ocuparea tinerilor pe piața muncii. Drepturile tinerilor în raporturile de muncă”, în cadrul căruia Olga Gagauz, vicedirectorul INCE al AȘM, doctor  habilitat, a prezentat un raport privind situația tinerilor pe piața muncii, iar Raisa Dogaru, directorul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, i-a informat pe cei prezenți privind promovarea angajării tinerilor pe piața muncii. De asemenea, Ana Îndoitu, președinte al INVENTO, a vorbit despre programe și proiecte pentru un viitor sustenabil tinerilor din țară. Eugen Covrig, șef al departamentului juridic al CNSM, a explicat cum poate fi asigurată protecția drepturilor tinerilor în raporturile de muncă.

Tinerii sindicaliști din Republica Moldova, care au participat la Forumul VI, au adoptat o rezoluție, prin intermediul căreia s-au adresat autorităților publice, partenerilor sociali de a identifica soluții și a întreprinde măsuri privind ameliorarea situației tinerilor pe piața muncii a RM.

Tags: