Organele de conducere

 

 ORGANELE DE CONDUCERE ALE FEDERAŢIEI „SIBA”

  • Congresul este organul suprem de conducere. Este format din delegaţi mandataţi de organizaţiile sindicale membre a FSIBA şi se întruneşte o dată la 5 ani.
  • Consiliul  este organul care conduce întreaga activitate a FSIBA în intervalul dintre congrese şi este ales pe o perioadă de 5 ani. Este constituit din cîte un reprezentant a fiecărei organizaţii-membre a FSIBA.
  • Biroul Executiv asigură conducerea Federaţiei între Consilii. Se întruneşte în  şedinţe ordinare nu mai rar decît o dată în două luni. Este format din 7 membri.
  • Comisia de revizie şi control se alege de către Congres pe o perioadă de 5 ani în scopul supravegherii şi controlului activităţii economico-financiare a organelor sindicale, fiind formată din 5 membri.
  • Preşedintele  este ales de Congres, pentru un mandat de 5 ani.