• CONFERINȚA SINDICALĂ DE DARE DE SEAMĂ ȘI ALEGERI  BC „MOLDOVA AGROINDBANK” SA
    CONFERINȚA SINDICALĂ DE DARE DE SEAMĂ ȘI ALEGERI BC „MOLDOVA AGROINDBANK” SA Vezi mai mult ...
  • Sărbători frumoase !
    Sărbători frumoase ! Vezi mai mult ...
  • Seminar informativ cu privire la “Cele mai recente modificări și completări aduse Codului muncii RM”
    Federatia Siba în data de 10 Decembrie 2022 a organizat la Institutul Muncii un seminar informativ ... Vezi mai mult ...

Sindicatele lansează o campanie de susținere a refugiaților din Ucraina

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Centrele Sindicale Național-Ramurale se solidarizează cu eforturile autorităților naționale în vederea susținerii cetățenilor ucraineni, refugiați pe teritoriul Republicii Moldova din cauza războiului din Ucraina și lansează o campanie de susținere a refugiaților. O hotărâre în acest sens a fost adoptată de membrii Comitetului Confederal al CNSM la data de 28 februarie 2022.

În vederea susținerii cetățenilor ucraineni, refugiați pe teritoriul Republicii Moldova, Centrele Sindicale Național-Ramurale pot transfera mijloacele financiare cu destinație specială la contul bancar al CNSM:

(Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, Cod fiscal 42323019, BC “Victoriabank” SA, sucursala nr. 3 Chișinău, Codul IBAN MD82VI1022240300000046MDL).

Totodată, CNSM vine cu un apel către organizațiile sindicale primare și membrii de sindicat să contribuie în măsura posibilităților la eforturile CNSM pentru implementarea măsurilor de suport indispensabile refugiaților din Ucraina.

Mijloacele financiare parvenite cu destinație specială vor fi gestionate separat în evidența contabilă a CNSM și vor fi utilizate prin decizia conducerii CNSM în dependență de necesitățile stringente pentru finanțarea serviciilor acordate refugiaților, procurarea produselor de primă necesitate, precum și acoperirea cheltuielilor comunale de către sanatoriile din subordinea CNSM, care acordă locuri de cazare cu titlu gratuit pentru refugiați.

Amintim că la data de 25 februarie, în legătură cu situația din Ucraina, Comitetul Confederal al CNSM a adoptat o hotărîre cu privire la susținerea cetățenilor ucraineni refugiați din cauza războiului din Ucraina. În conformitate cu hotărîrea respectivă, se acordă spațiu de cazare refugiaților din Ucraina în Sanatoriul „Nufărul Alb” din or. Cahul, în Stațiunea balneară „Bucuria-Sind” din or. Vadul-lui-Vodă, în Stațiunea balneoclimaterică „Codru” din s. Hîrjăuca, raionul Călărași.

Conform pct. 19 din Dispoziția Comisiei Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 1 din 24.02.2022, autoritățile publice locale, instituţiile publice, companiile cu capital de stat și organizațiile sindicale vor pune la dispoziţia structurilor teritoriale de asistenţă socială obiective de cazare din subordine pentru crearea Centrelor de plasament temporar pentru refugiaţi.

Continue Reading

În numele Biroului Executiv al Federației “SIBA

Efectele negative, provocate de criza energetică, au condus la creșterea Indicelui Prețurilor de Consum la sfârșitul anului 2021 până la 13,94%. Majorarea tarifelor la resursele energetice și termice, duc la scumpiri în lanț la produsele de strictă necesitate și servicii.

Pe lângă situația creată, impactul crizei COVID-19 își lasă amprenta asupra sferei sociale de activitate, afectând în primul rând, salariații cu venituri modeste.

Numărul cazurilor de infectări este în creștere, iar costurile, legate de tratamentul ambulatoriu, estimându-se la 7000-8000 lei, cad tot pe umerii salariaților.

În ultima perioadă avem tot mai multe adresări ale membrilor de sindicat referitor la povara facturilor și imposibilitatea achitării cheltuielilor curente.

În situația, când calitatea vieții majorității salariaților s-a înrăutățit atît de brusc, pentru ameliorarea climatului psihologic în colectivul de muncă, dar și ținând cont de rezultatele financiare pozitive obținute în sistemul Bancar și a Companilor de Asigurări, solicităm majorarea salariilor de bază cu cel puțin 20 la sută.

Suntem disponibili de a realiza un dialog constructiv în soluționarea acestei probleme majore cu care se confruntă salariații.

Președinte Victor ONICI

Continue Reading

Sindicaliștii și Patronatul solicită Guvernului urgentarea punerii în aplicare de la 1 februarie 2022 a noului cuantum minim garantat al salariului în sectorul real

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Confederația Națională a Patronatului din Moldova (CNPM) își exprimă îngrijorarea privind nepromovarea în ședințele de Guvern a proiectului Hotărârii, elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și supus procesului de avizare, care prevede stabilirea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real în mărime de 3500 de lei, începând cu 1 februarie. Parțile mai subliniază că pe parcursul anului precedent indicele prețurilor de consum s-a majorat cu tocmai 13,94%. Despre acesta se arată într-un demers comun expediat premierului Natalia Gavrilița.

Propunerea de a stabili cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în mărime de 3500 de lei, începând cu 1 februarie, survine după ce la data de 7 iulie 2021, CNSM și CNPM au semnat un Memorandum prin care au convenit asupra necesității asigurării unei creșteri continue a garanțiilor minime în domeniul salarizării, în acest sens înaintând o solicitare comună Guvernului Republicii Moldova în vederea stabilirii unui nou cuantum minim garantat al salariului în sectorul real.

Continue Reading

Sharan Burrow, secretar general al ITUC: Securitatea și sănătatea la locul de muncă este un drept fundamental

„Faceți din munca sigură și sănătoasă un drept fundamental” – acesta este îndemnul Confederației Internaționale a Sindicatelor (comunicat al ITUC se arată că, în contextul Zile de comemorare a victimilor accidentelor de muncă, organizațiile sindicale trebuie să promoveze sănătatea și securitatea la locul de muncă drept un principiu și un drept fundamental.

„Fiecare persoană care lucrează ar trebui să știe că are dreptul de a se aștepta ca totul să fie făcut pentru a o menține în siguranță la locul de muncă. Cerem ca Organizația Internațională a Muncii să adopte sănătatea și securitatea în muncă ca drept fundamental la locul de muncă. Este la fel de important ca libertatea de asociere și eliminarea muncii forțate, a muncii copiilor și a discriminării în muncă.”, susține Sharan Burrow, secretar general al  Continue Reading

Raport al Organizației Internaționale a Muncii: Pandemia COVID-19 a majorat decalajul de protecție socială dintre țările cu venituri mari și cele cu venituri mici

Echipa de suport tehnic pentru muncă decentă a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) și Biroul pentru Țările din Europa Centrală și de Est a OIM a organizat la data de 2 februarie webinarul „Lansarea regională a raportului OIM privind protecția socială mondială 2020-22 și a raportului regional însoțitor pentru Europa Centrală și de Est și Asia Centrală”. La această activitate au participat reprezentanți ai organizațiilor sindicale din Europa Centrală și de Est și Asia Centrală, inclusiv din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

Webinarul și-a propuns să sublinieze concluziile cheie ale raportului emblematic global și să comunice mesajele politice cheie pentru Europa Centrală și de Est și Asia Centrală unei game largi de constituenți tripartiți ai OIM, organizații ale ONU și ale partenerilor sociali din regiune. Potrivit organizatorilor, webinarul dat reprezintă un forum pentru a împărtăși bunele practici și lecțiile învățate la nivel național și pentru a discuta provocările comune ale sistemelor de protecție socială cu care se confruntă țările din Europa și Asia Centrală în contextul pandemiei de coronavirus.

Continue Reading

Tinerii sindicaliști își propun să impulsioneze activitatea Comisiei de Tineret a CNSM în 2022

În cadrul ședinței Comisiei de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor (CNSM), din 1 februarie, prima din acest an, au fost abordate principalele obiective strategice ale Comisiei de Tineret pentru anul 2022, fiind trasate mai multe priorități în baza propunerilor venite din partea tinerilor sindicaliști, reprezentanți ai centrelor sindicale național-ramurale.

Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, a comunicat că, conducerea CNSM își pune mari speranțe în impulsionarea activității Comisiei de Tineret, care să implementeze proiecte noi, să înainteze diverse propuneri, să abordeze problemele cu care se confruntă tinerii în diverse ramuri ale economiei naționale. “Avem încă multe probleme ce țin de îmbunătățirea cadrului legislativ și normativ în domeniul tineretului, depășirea problemelor social-economice, asigurarea tinerilor cu locuri de muncă bine plătite, diminuarea migrației înalte în rîndul tinerilor. Aveți toată susținerea conducerii CNSM în activitățile pe care le veți desfășura.”, a accentuat Chiriac.

Gheorghe Buruiană, președinte al Comisiei de Tineret a CNSM, a reiterat importanța consolidării activității Comisiei de Tineret a CNSM, sporirii vizibilității activităților care vor fi desfășurate, dezvoltarea de noi parteneriate cu diverse organizații de tineret. În acest sens, Buruiană a subliniat rolul echipei Comisiei de Tineret a CNSM. În dialog cu tinerii sindicaliști, fiind abordate doleanțele și așteptările acestora pentru anul curent.

Continue Reading

Farmecul sărbătorilor de iarnă

Au fost menționate 65 de lucrări învingătoare ale concursului de desene, organizat de Federația„SIBA”

Tradițional, în perioada sărbătorilor de iarnă, Federația „SIBA” desfășoară concursul desenelor copiilor din ramură în scopul susținerii abilităților artistice și aprecierii creativității lor.

La Concurs au participat 125 copii cu vîrstele de la 3 la 14 ani, care au expediat lucrări efectuate cu creion simplu, creioane colorate, acuarele, carioca, vopsea pe bază de ulei și guaşă.

Victor Onici, președintele Federației a menționat, că generația de azi este generația de mâine.  Copiii au nevoie de sprijin și susținere, iar pe această cale  oferim o platformă de promovare a tinerelor talente.

În urma evaluării lucrărilor, de o comisie specială, au fost selectați 65 copii. cărora le-au fost oferite Diplome de participare și certificate cadou „Librarius”.

Cu un premiu special a fost menționat președintele Comitetului sindical BC „Victoriabank” SA, Mihai Ciobanu, care a selectat și prezentat cele mai multe lucrări.

Din numele Biroului Executiv al Federației„SIBA” aducem sincere mulțumiri copiilor participanți în concurs și liderilor de sindicat pentru implicarea și organizarea acestuia.

BiroulExecutiv al Federației„SIBA”

Continue Reading

Organizația Internațională a Muncii reduce previziunile pentru redresarea pieței muncii în 2022

Starea piețelor globale de muncă este încă determinată în mare măsură de pandemie și nu se poate aștepta ca acestea să se recupereze rapid și puternic, avertizează Organizația Internațională a Muncii (OIM) în raportul “Global Employment and Social Protection Outlook: Trends 2022”.

OIM și-a redus previziunile pentru o redresare a pieței muncii în 2022, sugerând că deficitul global de ore de lucru în comparație cu al patrulea trimestru din 2019 va fi echivalent cu pierderea a 52 de milioane de locuri de muncă cu normă întreagă. Conform previziunii anterioare pentru întregul an, pregătită în mai 2021, această cifră ar fi trebuit să fie de 26 de milioane. Prognoza actuală presupune o îmbunătățire față de 2021, dar este vorba totuși de o reducere a orelor totale de lucru față de perioada anterioară crizei pandemice.

Se preconizează că șomajul global va rămâne peste nivelurile de dinaintea crizei, cel puțin până la sfârșitul anului 2023. Pentru 2022, numărul șomerilor este estimat la 207 milioane. În raportul său, OIM avertizează, de asemenea, că, în general, efectele pandemiei asupra ocupării forței de muncă sunt mult mai grave decât arată cifrele, cu mulți oameni fără loc de muncă. În 2022, rata globală de participare a forței de muncă este estimată să rămână cu 1,2 puncte procentuale mai mică decât în ​​2019.

Scăderea prognozei pentru 2022 se datorează impactului pe care apariția noilor tulpini de COVID-19, precum Delta și Omicron, l-a avut asupra lumii muncii, precum și incertitudinii semnificative cu privire la dezvoltarea ulterioară a pandemia.

Raportul notează că există diferențe semnificative în ceea ce privește impactul crizei asupra diferitelor categorii de lucrători și între țări. Aceste discrepanțe duc la adâncirea inegalităților atât în ​​interiorul statelor, cât și între acestea, subminând structurile economice, financiare și sociale ale aproape tuturor țărilor, indiferent de nivelul lor de dezvoltare. Probabil că vor dura ani pentru a repara pagubele, iar consecințele crizei pot afecta activitatea economică a populației, veniturile gospodăriei, armonia socială și, eventual, politică pentru o lungă perioadă de timp de acum încolo.

„Fără o redresare cuprinzătoare a pieței muncii, efectele pandemiei nu pot fi depășite pe deplin. Iar recuperarea durabilă poate fi realizată numai pe baza principiilor muncii decente, inclusiv protecția muncii, echitatea, protecția socială și dialogul social.”, consideră Guy Ryder, director general al OIM.

Continue Reading

Felicitarea Președintelui FSIBA, Victor Onici, cu ocazia sărbătorilor de iarnă

Stimați colegi,

Frumoasele Sărbători de iarna sunt un prilej deosebit pentru a Vă adresa sincere felicitări și cele mai calde urări de bine, sănătate, noi speranțe și realizări.
Vă dorim ca aceste sărbători, pline de farmec și mister, să reunească eforturile pe care le depunem în speranța că prin tot ce facem suntem alături de cei care așteaptă sprijinul și susținerea noastră.

Continue Reading

Guvernul retrage din Parlament un proiect de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003

Un proiect de hotărâre în acest sens a fost examinat și adoptat în cadrul ședinței Guvernului din 29 decembrie 2021.

Acesta prevede retragerea din Parlament a proiectului de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 407/2020, precum și abrogarea hotărârii vizate.

Proiectul de lege, înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova cu nr. 265 din 19 iunie 2020, prevedea diminuarea drepturilor și garanțiilor de muncă ale salariaților, prin acordarea dreptului angajatorului, în perioada situațiilor excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și de război sau declararea stării de urgență în sănătate publică, de a dispune unilateral detașarea și rechemarea din concediu a personalului din instituțiile medico-sanitare și/sau a altor categorii de salariați stabilite de autoritățile competente de gestionarea stării respective.

În context, reiterăm că Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a fost categoric împotriva modificărilor respective, prezentând un aviz negativ pe marginea proiectului de lege vizat.

Continue Reading