• Întrevedere cu președintele Comitetului de Conducere al BC “MAIB” SA

  Președintele  Federației ”SIBA” Victor Onici împreună cu Președintele CNSM, Igor Zubcu, au avut marți, 29 noiembrie, o întrevedere cu președintele Comitetului de Conducere al BC “MAIB” S.A., Giorgi Shagidze.

  În cadrul dialogului, părțile au făcut schimb de opinii privitor la situația de pe piața muncii, motivarea angajaților, importanța organizației sindicale din cadrul băncii, mecanismele de susținere și protejare a drepturilor și intereselor salariaților.

  Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Igor Zubcu, a subliniat bunele relații de colaborare care există de mai mulți ani dintre banca comercială și sindicatul de ramură. Liderul sindical și-a exprimat deschiderea pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare prin organizare de activități comune menite să contribuie la susținerea angajaților care activează în sfera bancară.

  Președintele  Federației ”SIBA” Victor Onici a menționat că cel mai important capital al băncii sunt salariații și importanța Contractului colectiv de muncă, care contribuie la sporirea protecției social-economice a membrilor de sindicat prin oferirea garanțiilor și compensațiilor în deosebi în perioada dificilă legată de scumpirile în lanț la produsele de strictă necesitate, alimente și servicii.

  La rândul său, Giorgi Shagidze, a informat despre majorarea salariilor cu 20 % în ultima perioadă, a vorbit despre activitățile desfășurate care sunt orientate spre susținerea colectivului de muncă – activități de instruire și formare continuă, inclusiv activități de instruire organizate în străinătate, metodologii moderne de management, implicarea angajaților în activități sportive și promovarea unui mod sănătos de viață, promovarea unor activități menite să combată stresul ocupațional, desfășurarea programelor sociale.

  În contextul discuțiilor, părțile și-au arătat interesul de a fortifica în continuare relațiile de colaborare, să promoveze drepturile și interesele profesionale, social-economice ale salariaților.

  Vezi mai mult ...
 • Beneficii negociate prin Contractul colectiv de muncă pentru salariații BC “EXIMBANK” SA !

  03.08.2022

  În rezultatul negocierilor colective între partenerii sociali ai administrației BC “EXIMBANK” SA și salariații Băncii, reprezentați de comitetul sindical, prin intermediul Federației „SIBA”, a fost semnat un Acord adițional la Contractul colectiv de muncă.
  ​Este îmbucurător faptul că în situația complicată, provocată de criza energetică și războiul din Ucraina, care au condus la creșterea  prețurilor de consum fără precedent și un val de scumpiri în lanț la produsele de strictă necesitate, alimente și servicii, conducerea Băncii a oferit salariaților garanții sociale suplimentare până la finele anului, pentru atenuarea acestor consecințe.
  Prevederile respective pot fi implementate și pe anii viitori dacă sunt sustenabile pentru Bancă în termeni de indicatorii săi cheie.
  ​Acordul adițional a fost semnat pe de o parte de BC “EXIMBANK” în persoana Directorului General dl Marco Santini și de Federația „SIBA” în persoana președintelui dl Victor Onici.
  Prevederile Acordului adițional vor fi aduse la cunoștința tuturor salariaților Băncii și intră în vigoare din 1 august 2022.
  Aducem sincere mulțumiri Comisiei pentru dialog social cu participarea din partea conducerii Băncii a dnei Svetlana Tiho, șef department Resurse Umane și Organizare și a reprezentantei salariaților Băncii, dna Elena Zveaghințev, președinte al comitetului sindical – pentru colaborare și implicare activă.
  Vezi mai mult ...
 • Escapadă în mijlocul verii pe Transfăgărășan
  În perioada 8 – 10 iulie organizația sindicală EXIMBANK, președintele Comitetului sindical dna Elena Zveaghințev, a organizat o excursie cu 55 persoane, care a demarat cu vizitarea orașului Brașov. Membrii de sindicat împreună cu membrii familiilor, dar și prietenii lor au continuat excursia spre Transfăgărăşan, Cascada și lacul Bâlea, dar și lacul Vidraru. Vezi mai mult ...

Sharan Burrow, secretar general al ITUC: Securitatea și sănătatea la locul de muncă este un drept fundamental

„Faceți din munca sigură și sănătoasă un drept fundamental” – acesta este îndemnul Confederației Internaționale a Sindicatelor (comunicat al ITUC se arată că, în contextul Zile de comemorare a victimilor accidentelor de muncă, organizațiile sindicale trebuie să promoveze sănătatea și securitatea la locul de muncă drept un principiu și un drept fundamental.

„Fiecare persoană care lucrează ar trebui să știe că are dreptul de a se aștepta ca totul să fie făcut pentru a o menține în siguranță la locul de muncă. Cerem ca Organizația Internațională a Muncii să adopte sănătatea și securitatea în muncă ca drept fundamental la locul de muncă. Este la fel de important ca libertatea de asociere și eliminarea muncii forțate, a muncii copiilor și a discriminării în muncă.”, susține Sharan Burrow, secretar general al  Continue Reading

Raport al Organizației Internaționale a Muncii: Pandemia COVID-19 a majorat decalajul de protecție socială dintre țările cu venituri mari și cele cu venituri mici

Echipa de suport tehnic pentru muncă decentă a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) și Biroul pentru Țările din Europa Centrală și de Est a OIM a organizat la data de 2 februarie webinarul „Lansarea regională a raportului OIM privind protecția socială mondială 2020-22 și a raportului regional însoțitor pentru Europa Centrală și de Est și Asia Centrală”. La această activitate au participat reprezentanți ai organizațiilor sindicale din Europa Centrală și de Est și Asia Centrală, inclusiv din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

Webinarul și-a propuns să sublinieze concluziile cheie ale raportului emblematic global și să comunice mesajele politice cheie pentru Europa Centrală și de Est și Asia Centrală unei game largi de constituenți tripartiți ai OIM, organizații ale ONU și ale partenerilor sociali din regiune. Potrivit organizatorilor, webinarul dat reprezintă un forum pentru a împărtăși bunele practici și lecțiile învățate la nivel național și pentru a discuta provocările comune ale sistemelor de protecție socială cu care se confruntă țările din Europa și Asia Centrală în contextul pandemiei de coronavirus.

Continue Reading

Tinerii sindicaliști își propun să impulsioneze activitatea Comisiei de Tineret a CNSM în 2022

În cadrul ședinței Comisiei de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor (CNSM), din 1 februarie, prima din acest an, au fost abordate principalele obiective strategice ale Comisiei de Tineret pentru anul 2022, fiind trasate mai multe priorități în baza propunerilor venite din partea tinerilor sindicaliști, reprezentanți ai centrelor sindicale național-ramurale.

Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, a comunicat că, conducerea CNSM își pune mari speranțe în impulsionarea activității Comisiei de Tineret, care să implementeze proiecte noi, să înainteze diverse propuneri, să abordeze problemele cu care se confruntă tinerii în diverse ramuri ale economiei naționale. “Avem încă multe probleme ce țin de îmbunătățirea cadrului legislativ și normativ în domeniul tineretului, depășirea problemelor social-economice, asigurarea tinerilor cu locuri de muncă bine plătite, diminuarea migrației înalte în rîndul tinerilor. Aveți toată susținerea conducerii CNSM în activitățile pe care le veți desfășura.”, a accentuat Chiriac.

Gheorghe Buruiană, președinte al Comisiei de Tineret a CNSM, a reiterat importanța consolidării activității Comisiei de Tineret a CNSM, sporirii vizibilității activităților care vor fi desfășurate, dezvoltarea de noi parteneriate cu diverse organizații de tineret. În acest sens, Buruiană a subliniat rolul echipei Comisiei de Tineret a CNSM. În dialog cu tinerii sindicaliști, fiind abordate doleanțele și așteptările acestora pentru anul curent.

Continue Reading

Farmecul sărbătorilor de iarnă

Au fost menționate 65 de lucrări învingătoare ale concursului de desene, organizat de Federația„SIBA”

Tradițional, în perioada sărbătorilor de iarnă, Federația „SIBA” desfășoară concursul desenelor copiilor din ramură în scopul susținerii abilităților artistice și aprecierii creativității lor.

La Concurs au participat 125 copii cu vîrstele de la 3 la 14 ani, care au expediat lucrări efectuate cu creion simplu, creioane colorate, acuarele, carioca, vopsea pe bază de ulei și guaşă.

Victor Onici, președintele Federației a menționat, că generația de azi este generația de mâine.  Copiii au nevoie de sprijin și susținere, iar pe această cale  oferim o platformă de promovare a tinerelor talente.

În urma evaluării lucrărilor, de o comisie specială, au fost selectați 65 copii. cărora le-au fost oferite Diplome de participare și certificate cadou „Librarius”.

Cu un premiu special a fost menționat președintele Comitetului sindical BC „Victoriabank” SA, Mihai Ciobanu, care a selectat și prezentat cele mai multe lucrări.

Din numele Biroului Executiv al Federației„SIBA” aducem sincere mulțumiri copiilor participanți în concurs și liderilor de sindicat pentru implicarea și organizarea acestuia.

BiroulExecutiv al Federației„SIBA”

Continue Reading

Organizația Internațională a Muncii reduce previziunile pentru redresarea pieței muncii în 2022

Starea piețelor globale de muncă este încă determinată în mare măsură de pandemie și nu se poate aștepta ca acestea să se recupereze rapid și puternic, avertizează Organizația Internațională a Muncii (OIM) în raportul “Global Employment and Social Protection Outlook: Trends 2022”.

OIM și-a redus previziunile pentru o redresare a pieței muncii în 2022, sugerând că deficitul global de ore de lucru în comparație cu al patrulea trimestru din 2019 va fi echivalent cu pierderea a 52 de milioane de locuri de muncă cu normă întreagă. Conform previziunii anterioare pentru întregul an, pregătită în mai 2021, această cifră ar fi trebuit să fie de 26 de milioane. Prognoza actuală presupune o îmbunătățire față de 2021, dar este vorba totuși de o reducere a orelor totale de lucru față de perioada anterioară crizei pandemice.

Se preconizează că șomajul global va rămâne peste nivelurile de dinaintea crizei, cel puțin până la sfârșitul anului 2023. Pentru 2022, numărul șomerilor este estimat la 207 milioane. În raportul său, OIM avertizează, de asemenea, că, în general, efectele pandemiei asupra ocupării forței de muncă sunt mult mai grave decât arată cifrele, cu mulți oameni fără loc de muncă. În 2022, rata globală de participare a forței de muncă este estimată să rămână cu 1,2 puncte procentuale mai mică decât în ​​2019.

Scăderea prognozei pentru 2022 se datorează impactului pe care apariția noilor tulpini de COVID-19, precum Delta și Omicron, l-a avut asupra lumii muncii, precum și incertitudinii semnificative cu privire la dezvoltarea ulterioară a pandemia.

Raportul notează că există diferențe semnificative în ceea ce privește impactul crizei asupra diferitelor categorii de lucrători și între țări. Aceste discrepanțe duc la adâncirea inegalităților atât în ​​interiorul statelor, cât și între acestea, subminând structurile economice, financiare și sociale ale aproape tuturor țărilor, indiferent de nivelul lor de dezvoltare. Probabil că vor dura ani pentru a repara pagubele, iar consecințele crizei pot afecta activitatea economică a populației, veniturile gospodăriei, armonia socială și, eventual, politică pentru o lungă perioadă de timp de acum încolo.

„Fără o redresare cuprinzătoare a pieței muncii, efectele pandemiei nu pot fi depășite pe deplin. Iar recuperarea durabilă poate fi realizată numai pe baza principiilor muncii decente, inclusiv protecția muncii, echitatea, protecția socială și dialogul social.”, consideră Guy Ryder, director general al OIM.

Continue Reading

Felicitarea Președintelui FSIBA, Victor Onici, cu ocazia sărbătorilor de iarnă

Stimați colegi,

Frumoasele Sărbători de iarna sunt un prilej deosebit pentru a Vă adresa sincere felicitări și cele mai calde urări de bine, sănătate, noi speranțe și realizări.
Vă dorim ca aceste sărbători, pline de farmec și mister, să reunească eforturile pe care le depunem în speranța că prin tot ce facem suntem alături de cei care așteaptă sprijinul și susținerea noastră.

Continue Reading

Guvernul retrage din Parlament un proiect de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003

Un proiect de hotărâre în acest sens a fost examinat și adoptat în cadrul ședinței Guvernului din 29 decembrie 2021.

Acesta prevede retragerea din Parlament a proiectului de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 407/2020, precum și abrogarea hotărârii vizate.

Proiectul de lege, înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova cu nr. 265 din 19 iunie 2020, prevedea diminuarea drepturilor și garanțiilor de muncă ale salariaților, prin acordarea dreptului angajatorului, în perioada situațiilor excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și de război sau declararea stării de urgență în sănătate publică, de a dispune unilateral detașarea și rechemarea din concediu a personalului din instituțiile medico-sanitare și/sau a altor categorii de salariați stabilite de autoritățile competente de gestionarea stării respective.

În context, reiterăm că Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a fost categoric împotriva modificărilor respective, prezentând un aviz negativ pe marginea proiectului de lege vizat.

Continue Reading

Sindicaliștii organizează un miting de protest în fața clădirii Parlamentului Republicii Moldova

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a afirmat în cadrul conferinței de presă de astăzi că intenționează să picheteze luni, 6 decembrie curent, între orele 9:30 – 11.30, sediul Parlamentului Republicii Moldova dacă nu va fi luată în considerație revendicările sindicaliștilor din sistemul bugetar privitor la decizia de a constrânge salariații-membri de sindicat din sectorul bugetar în dreptul lor de a beneficia de premiul anual, prevăzut la art. 211 din Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Or, prin aprobarea în cadrul ședinței Guvernului din 3 decembrie 2021, a avizelor la amendamentele proiectelor Legii bugetului de stat pentru anul 2022 și Legii pentru modificarea unor acte normative (politica bugetar-fiscală pentru anul 2022), premiul anual pentru salariații din sectorul bugetar pentru anul 2020 nu va fi achitat. Concomitent, la propunerea Guvernului se va menține aplicarea actualei prevederi din art. 211 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, potrivit căreia premiul anual va fi achitat personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul de gestiune, deși în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2022, aprobat de Guvern la 19 noiembrie curent și de Parlament în prima lectură, era prevăzută modificarea articolului menționat din lege, prin care personalul din unitățile bugetare poate beneficia de premiu anual pentru rezultatele activității anului precedent, proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv, fapt care permitea acordarea premiului anual și pentru rezultatele anului 2020.

Mai mult decât atât, la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2022, se propune precizarea art. 3, lit. f) din proiectul legii bugetului de stat pe anul 2022, care ar permite achitarea de către toate unitățile bugetare a premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2021 – în anul 2022, în cazul unei eventuale insuficiențe a mijloacelor financiare în anul 2021.

Astfel, examinând avizele Guvernului la amendamentele acestor legi anuale importante, putem concluziona despre lipsirea de dreptul de a beneficia de premiul  anual nu doar aferent rezultatelor anului 2020, dar și despre incertitudinea achitării premiul anual aferent anului 2021 în anul curent, fapt care este inadmisibil, mai cu seamă în contextual în care majorarea valorilor de referință este planificată de doar 5,6% – 5,9% în condițiile în care prețurile medii de consum doar în perioada a 10 luni ale anului 2021 au crescut cu 8,29%, urmând să crească până la finele anului, pornind de la majorarea tarifelor la resursele energetice care vor afecta puterea de cumpărare a populației în ansamblu.

În contextul celor menționate, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova solicită Parlamentului Republicii Moldova:

 1. Menținerea redacției propuse la pct. 4 al art.XIII (referitor la expunerea într-o nouă redacție a art. 211 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar) din proiectul Legii pentru modificarea unor acte normative (politica bugetar-fiscală pentru anul 2022) și votate în I lectură de către Parlament, prin care personalul din unitățile bugetare va beneficia de premiu anual pentru rezultatele activității anului precedent, proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv, cu intrarea în vigoare imediată a modificării date, fapt care ar permite acordarea premiului anual pentru rezultatele anului 2020.
 2. Alocarea mijloacelor financiare suplimentare pentru acordarea premiului anual pentru rezultatele anului 2020 în decembrie 2021, pentru salariații din sectorul bugetar.

Concomitent, sindicaliștii au solicitat organizarea la 6 decembrie 2021, cu începere de la ora 8.30, a unei întrevederi a conducerii Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și președinților federațiilor sindicale din ramurile bugetare cu Președintele Parlamentului și Președinții comisiei parlamentare economie, buget și finanțecomisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie și comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media pentru discutarea subiectului în cauză.

Departamentul mass-media și relații internaționale CNSM

Continue Reading

Comisia de Femei a CNSM a evaluat impactul socio-economic al pandemiei asupra femeilor din Republica Moldova

Comisia de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a analizat la 27 octombrie curent, efectele pandemiei de coronavirus asupra femeilor din Republica Moldova. În cadrul mesei rotunde „Sporirea rezistenței femeilor în timpul pandemiei COVID-19”, desfășurate în format online, cu prilejul Zilei mondiale a femeilor din mediul rural, care este marcată anual la data de 15 octombrie, femeile sindicaliste au abordat un șir de probleme social-economice.

Liuba Rotaru, președintele Comisiei de Femei, a informat despre realizările din ultima perioadă în domeniul protecției sociale a femeilor și a familiilor lor, cum ar fi majorarea indemnizației unice la naștere, posibilitatea pentru tați de a beneficia de indemnizație paternală, modificarea Legii 289 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. Potrivit ei, deși au fost obținute anumite rezultate în domeniul ocrotirii femeilor, există în continuare numeroase probleme care necesită a fi soluționate: discrepanțele salariale; violența la locul de muncă și în familie; informarea insuficientă a femeilor despre drepturile lor; necesitatea micșorării vîrstei de pensionare la femei; problema migrației; accesul la servicii de sănătate de calitate.

Continue Reading

Afecțiunile musculo-scheletice – cea mai frecventă problemă de sănătate a lucrătorilor din Europa

Un șir de evenimente și acțiuni menite să mărească gradul de sensibilizare cu privire la prevenția afecțiunilor musculo-scheletice (AMS) de origine profesională,  care afectează milioane de lucrători din întreaga Europă, se desfășoară în  perioada 19 – 23 octombrie 2020, în cadrul Săptămânii europene pentru securitate și sănătate în muncă. Activitățile sunt parte a campaniei 2020-2022 “Locurile de muncă sănătoase îți fac sarcina mai ușoară“, lansată recent de Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA).

Potrivit EU-OSHA, aproximativ trei din cinci lucrători suferă de afecțiuni musculo-scheletice, acestea continuând să fie cele mai frecvente plângeri legate de sănătatea la locul de muncă în Europa, care afectează lucrătorii din toate profesiile și sectoarele de activitate. Mișcările repetitive, perioadele prelungite de stat în șezut și ridicarea de greutăți sunt doar câțiva dintre factorii de risc care contribuie la aceste afecțiuni, care pot afecta mușchii, articulațiile, tendoanele sau oasele, ceea ce afectează negativ calitatea vieții  lucrătorilor.

Continue Reading