Şedinţa Biroului Executiv, 26 februarie 2019

La data de 26  februarie 2019 a avut loc Şedinţa Biroului Executiv cu următoarea ordine de zi :

  • Cu privire la realizările Federaţiei „SIBA” în anul 2018
  • Cu privire la executarea devizului de venituri şi cheltuieli pentru finanţarea activităţii Federaţiei „SIBA” în anul 2018
  • Cu privire la actul Comisiei de Cenzori
  • Cu privire la devizul de venituri şi cheltuieli pentru finanţarea activităţii Federaţiei „SIBA” în anul 2019
  • Cu privire la darea de seamă statistică pe anul 2018
  • Cu privire la planul de activitate al Biroului Executiv al Federaţiei “SIBA” pentru anul 2019
  • Cu privire la petrecerea Spartachiadei
  • Cu privire la devizul de cheltuieli pentru petrecerea şedinţei Consiliului din 05.03.19 și desfăşurarea concertului dedicat zilei internaţionale a Femeii – 8 Martie

Cu privire la rezultatele organizării tratamentului balneosanatorial al salariaţilor şi odihnei de vară a copiilor în anul 2018