Sindicaliștii solicită Guvernului urgentarea alocării mijloacelor financiare necesare pentru acordarea premiului anual salariaților din sectorul bugetar

Federația Sindicală a Educației și Științei, Federația Sindicală „SĂNĂTATEA”, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură și Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice solicită Guvernului urgentarea alocării mijloacelor financiare necesare pentru acordarea premiului anual salariaților din sectorul bugetar, pînă la finele anului 2020. Despre aceasta se arată într-o adresare expediată premierului Ion Chicu.

La rîndul său, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) susține revendicările celor patru centre sindicale național-ramurale și a expediat o adresare premierului Ion Chicu, în care se arată îngrijorată de semnalele parvenite de la membrii de sindicat privind tergiversarea implementării unor măsuri prevăzute de Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018.

Potrivit sindicaliștilor, în ultima perioadă, salariații din sistemul bugetar își manifestă tot mai des îngrijorarea din cauza tergiversării soluționării problemei privind stimularea muncii lor în conformitate cu legilsația în vigoare.

Astfel, nemulțumirea salariaților este determinată de incertitudinea privind implementarea prevederilor art. 211 din Legea nr. 270/2018, care acordă dreptul personalului din unitățile bugetare de a beneficia de premiu anual pentru rezultatele activității anului precedent, proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv.

Prevederea în cauză a fost aprobată prin Legea nr. 175 din 19.12.2019 pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020, însă, cu regret, pînă la momentul actual nu a fost elaborat mecanismul de acordare a premiului anual, deși potrivit alin. (2) al art. II din Legea nr. 175/2019, Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, urma să aducă actele sale normative în concordanță cu prezenta lege și să aprobe actele normative necesare pentru executarea acesteia.

Totodată, și alin. (4) al art. 211 al Legii nr. 270/2018 prevede expres că modul de acordare a premiului anual și mărimea concretă pentru fiecare an bugetar se stabilesc de Guvern, fapt care nu a avut loc pînă în prezent.

“Avînd în vederea faptul că ne aflăm la finele anului bugetar, salariații din învățămînt, cultură, cercetare, sănătate și serviciile publice se află în incertitudine referitor la implementarea legii sus-menționate cît privește acordarea premiului anual”, accentuează sindicaliștii. Ei își exprimă speranța că, conducerea Executivului se va implica în soluționarea problemei abordate.

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSM