Sindicatele lansează o campanie de susținere a refugiaților din Ucraina

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Centrele Sindicale Național-Ramurale se solidarizează cu eforturile autorităților naționale în vederea susținerii cetățenilor ucraineni, refugiați pe teritoriul Republicii Moldova din cauza războiului din Ucraina și lansează o campanie de susținere a refugiaților. O hotărâre în acest sens a fost adoptată de membrii Comitetului Confederal al CNSM la data de 28 februarie 2022.

În vederea susținerii cetățenilor ucraineni, refugiați pe teritoriul Republicii Moldova, Centrele Sindicale Național-Ramurale pot transfera mijloacele financiare cu destinație specială la contul bancar al CNSM:

(Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, Cod fiscal 42323019, BC “Victoriabank” SA, sucursala nr. 3 Chișinău, Codul IBAN MD82VI1022240300000046MDL).

Totodată, CNSM vine cu un apel către organizațiile sindicale primare și membrii de sindicat să contribuie în măsura posibilităților la eforturile CNSM pentru implementarea măsurilor de suport indispensabile refugiaților din Ucraina.

Mijloacele financiare parvenite cu destinație specială vor fi gestionate separat în evidența contabilă a CNSM și vor fi utilizate prin decizia conducerii CNSM în dependență de necesitățile stringente pentru finanțarea serviciilor acordate refugiaților, procurarea produselor de primă necesitate, precum și acoperirea cheltuielilor comunale de către sanatoriile din subordinea CNSM, care acordă locuri de cazare cu titlu gratuit pentru refugiați.

Amintim că la data de 25 februarie, în legătură cu situația din Ucraina, Comitetul Confederal al CNSM a adoptat o hotărîre cu privire la susținerea cetățenilor ucraineni refugiați din cauza războiului din Ucraina. În conformitate cu hotărîrea respectivă, se acordă spațiu de cazare refugiaților din Ucraina în Sanatoriul „Nufărul Alb” din or. Cahul, în Stațiunea balneară „Bucuria-Sind” din or. Vadul-lui-Vodă, în Stațiunea balneoclimaterică „Codru” din s. Hîrjăuca, raionul Călărași.

Conform pct. 19 din Dispoziția Comisiei Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 1 din 24.02.2022, autoritățile publice locale, instituţiile publice, companiile cu capital de stat și organizațiile sindicale vor pune la dispoziţia structurilor teritoriale de asistenţă socială obiective de cazare din subordine pentru crearea Centrelor de plasament temporar pentru refugiaţi.