Sindicatele solicită neadmiterea adoptării de către Parlament a proiectului de lege privind regimul străinilor în Republica Moldova

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) consideră că proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, care vizează modificarea Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova și a Codului contravenţional al Republicii Moldova, este unul antisocial în situația social-economică din țară, afectată profund de pandemia COVID-19. CNSM solicită neadmiterea adoptării de către Parlamentul Republicii Moldova a proiectului de lege menționat. Despre aceasta se arată într-un demers expediat în adresa Zinaidei Greceanîi, președinte al Parlamentului.

Precizăm că, la 23 septembrie curent, Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, care vizează modificarea Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova și a Codului contravenţional al Republicii Moldova. Potrivit autorilor, scopul acestui proiect este facilitarea intrării și angajării lucrătorilor migranți în Republica Moldova, inclusiv prin excluderea cerinței privind achitarea unui salariu lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune și abrogarea Listei ocupaţiilor prioritare.

Sindicaliiștii susțin că facilitarea imigrării străinilor în scop de muncă ar avea sens doar după utilizarea eficientă a tuturor posibilităţilor de angajare a cetăţenilor Republicii Moldova, mai cu seamă, a celor calificaţi. Or, în contextul situaţiei pandemice şi înregistrării unui număr impunător de şomeri (care de altfel, deţin şi calificări în anumite domenii) ca urmare a revenirii cetăţenilor moldoveni în ţară, întîi de toate, necesită a fi depuse toate eforturile pentru angajarea lor pe piaţa muncii autohtonă.

“Cu regret, pandemia a afectat un număr semnificativ de salariați și membrii familiilor lor, 24,4% din totalul populaţiei ocupate declarînd că le-a fost afectată situația la locul de muncă din cauza COVID-19, iar numărul persoanelor care au avut un loc de muncă, dar care nu au lucrat deloc în trimestrul II 2020, a crescut de tocmai 8 ori, comparativ cu perioada similară din anul 2019, ajungînd la 163 de mii de persoane”, se arată în demers.

Luînd în considerare miile de cetăţeni, care în ultima perioadă au rămas fără locuri de muncă peste hotare şi au revenit din această cauză în ţară, sindicaliștii conchid că datele preluate de la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM) şi Biroul Național de Statistică (BNS), care reflectă lipsa personalului calificat de pe piaţa muncii din Republica Moldova în perioada 2014 – 2018 şi au fost expuse în nota informativă a proiectului de lege, nu mai sînt relevante și nu pot fi utilizate pentru justificarea promovării şi aprobării proiectului de lege.

Conform datelor ANOFM, în primele 8 luni ale anului 2020, numărul șomerilor s-a majorat de circa 2 ori, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 și a constituit 34,1 mii de persoane. De asemenea, numărul beneficiarilor de ajutor de șomaj a crescut semnificativ, cu peste 2,7 ori, drept urmare a acordării ajutorului de șomaj pentru unele categorii de cetățeni pe perioada stării de urgență. Totodată, conform datelor BNS, în trimestrul II 2020, numărul mediu al salariaților, față de trimestrul II 2019, s-a redus cu tocmai 8,2%.

Demersul CNSM expediat în adresa Zinaidei Greceanîi, președinte al Parlamentului Republicii Moldova, poate fi accesat aici.

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSM